top of page

Kasteel Groeneveld​

 

Kasteel Groeneveld te Baarn is een 18e-eeuwse buitenplaats en een van de mooiste voorbeelden van een buitenhuis uit die tijd. Sinds de 17e eeuw kwamen regenten en kooplieden naar buitenplaatsen om op enige afstand van de stad te genieten van het goede leven: rust, ruimte, frisse lucht, natuur, cultuur, lekker eten, ontmoetingen en goede gesprekken. Om diezelfde redenen komen nog steeds zo’n 1.000.000 bezoekers per jaar naar Landgoed Groeneveld.

 

Geschiedenis

Het huis is gebouwd rond 1710 en geldt als een van de mooiste voorbeelden van een landhuis uit de stijlperiode van de Rococo.
Kasteel Groeneveld ontstond in de traditie van de 17de en 18de -eeuwse landgoederen. In die tijd was het gebruikelijk voor rijke stedelingen, voornamelijk Amsterdammers, om een ‘buiten’ aan te schaffen.

In wezen waren de buitenplaatsen als zomerhuizen bestemd. Dat geldt ook voor Groeneveld, dat vermoedelijk gebouwd is op de fundamenten van een boerenhofstede. Aanvankelijk bestond het huis alleen uit het middengedeelte van het hoofdgebouw en de twee bijgebouwen: koetshuis en oranjerie. De zijvleugels dateren uit omstreeks 1760.

 

Bewoners

Tot 1940 was Kasteel Groeneveld particulier bezit. Huis en landgoed zijn vaak van eigenaar veranderd. Sommige eigenaren voerden ingrijpende veranderingen aan het huis of aan de tuin door.

De rijke geschiedenis komt tot leven op de beletage door onder andere de originele behangselschilderingen en het prachtig stucwerk van Van Logteren uit de 18e eeuw. Maar er is ook aandacht voor de naoorlogse periode, toen Groeneveld een vrijplaats was voor Amsterdamse schrijvers en kunstenaars. Tijdens de laatste verbouwing (2012) is de oorspronkelijke keuken in het souterrain in ere hersteld.

Kasteel Groeneveld is nu in beheer bij Staatsbosbeheer.

bottom of page